skip to Main Content
936 93 12 90 info@matex05.com

Global Recycled Standard

L’Estàndard Global de Reciclatge (GRS per les sigles en anglès) va ser desenvolupat originalment pel Control Union Certifications el 2008, i la seva propietat es va transferir a Textile Exchange l’1 de gener de 2011. El GRS és un estàndard de producte internacional, voluntari, i complet que fixa requisits per a la certificació per part de tercers de contingut reciclat, cadena de custòdia, pràctiques socials i mediambientals, i restriccions químiques.

El GRS està pensat per satisfer les necessitats d’empreses que busquen verificar el contingut reciclat dels seus productes (tant acabats com
intermedis), i per verificar pràctiques socials, mediambientals i químiques responsables en la seva producció. Els objectius del GRS són definir requisits per garantir declaracions de contingut precises i bones condicions laborals, i que s’hagi minimitzat l’impacte perjudicial mediambiental i químic. Això inclou empreses de desmotatge, filat, teixit i punt, tenyit, impressió i costura en més de 50 països.

OCS 100

L’estàndard de contingut orgànic (OCS per les sigles en anglès) s’aplica a qualsevol producte no alimentari que contingui un 95-100% de matèria orgànica. Verifica la presència i quantitat de matèria orgànica en un producte final, i fa un seguiment del flux de les matèries primeres des del seu origen al producte final.

L’OCS 100 es basa en la verificació de tercers per confirmar si un producte final conté la quantitat precisa d’un matèria donada conreada orgànicament. OCS permet una avaluació i verificació independent transparent, consistent, i completa de les declaracions de contingut de matèria orgànica en els productes.

OCS 100 cobreix el processament, la fabricació, l’envasat, l’etiquetatge, el comerç i la distribució d’un producte que contingui al menys un 95% de matèries “orgàniques” certificades. Es pot fer servir com a eina “business-to-business” per donar a les empreses els mitjans necessaris per garantir que estan venent qualitat i que estan rebent allò pel que estan pagant.

OCS BLENDED

L’estàndard de contingut orgànic (OCS per les sigles en anglès) s’aplica a productes no alimentaris que continguin un 5-100% de matèria orgànica. Verifica la presència i quantitat de matèria orgànica en un producte final. A més, OCS fa un seguiment del flux d’una matèria primera des del seu origen al producte final. Llavors aquest procés és certificat per un tercer acreditat.

L’OCS es basa en la verificació de tercers per confirmar si un producte final conté la quantitat precisa d’una matèria donada conreada orgànicament. OCS permet una avaluació i verificació independent transparent, consistent i completa de les declaracions de contingut de matèria orgànica en els productes. L’OCS cobreix el processament, la fabricació, l’envasat, l’etiquetatge, el comerç i la distribució d’un producte que contingui al menys un 5% de matèries “orgàniques” certificades. Es pot fer servir com a eina “business-to-business” per donar a les empreses els mitjans per garantir que estan venent qualitat i que estan rebent allò pel que estan pagant.

Quality Assurance

Back To Top