Què és?

El Global Recycled Standard (GRS) és un estàndard internacional desenvolupat per Textile Exchange, una organització sense ànim de lucre que promou pràctiques sostenibles a la indústria tèxtil. El GRS estableix requisits per a la verificació i certificació de productes fabricats amb contingut reciclat.

Què inclou?

El GRS abasta una àmplia gamma de materials, incloent poliamida (nylon) i polièster, així com altres materials tèxtils. L’estàndard se centra en la cadena de subministrament dels productes i estableix criteris per assegurar la traçabilitat i la integritat del contingut reciclat a cada etapa del procés de fabricació.

Contingut mínim

Pel que fa al contingut mínim de material reciclat requerit pel GRS, l’estàndard estableix que un producte ha de contenir com a mínim un 20% de material reciclat per ser elegible per a la certificació. Això vol dir que almenys el 20% del pes del producte ha de provenir de materials reciclats. Aquest percentatge es refereix al contingut total de material reciclat al producte, incloent tant el material reciclat postconsum com el material reciclat preconsum (retallades de producció, excedents de fàbrica, etc.).

Requisits

És important tenir en compte que el GRS també té requisits addicionals en termes de pràctiques socials i ambientals a la cadena de subministrament, com la gestió adequada de productes químics, el compliment d’estàndards laborals, la minimització de residus i la traçabilitat dels materials reciclats. Aquests requisits busquen promoure una producció responsable i sostenible a la indústria tèxtil.

MATEX i Global Recycled Standard

MATEX compta amb la certificació Global Recycled Standard (GRS) com a part del nostre compromís a proporcionar la verificació dels materials reciclats i la traçabilitat del material fins al producte final.