En els últims mesos hem pogut comprovar com la indústria tèxtil s’està enfrontant a importants reptes i desafiaments, principalment arran de la falta de matèries primeres per a la seva producció. Això ha posat en escac al sector i apunta també a un possible canvi de paradigma, a una nova manera de fer les coses. Analitzarem aquesta situació i veure quins possibles escenaris futurs poden arribar a donar-se.

El repte actual al qual s’enfronta el sector tèxtil

No és un escenari senzill, principalment perquè estan entrant en joc diversos factors. Veurem els principals:

La pandèmia

Amb l’arribada de la COVID-19 el que va succeir va ser una aturada absoluta ena l consum, encara que una mica més alentit a la Xina. No obstant això, les contínues ones que va portar el virus van fer que la recuperació del sector anés sempre a trompades. I encara que s’intentés implantar i consolidar el model digital, a l’haver menys vida pública (especialment a Europa), la demanda també es va reduir dràsticament.

La falta de matèries primeres

Encara que aquest problema és una conseqüència de l’anterior. Amb l’aturada tèxtil, moltes fàbriques que es dedicaven a produir fils i teles van canviar els seus objectius, i es van dedicar a la producció d’elements sanitaris. Això va fer que l’estoc s’anés acabant ràpidament, i que no pogués reposar-se a temps. A més, en existir poca mercaderia, el que succeeix és que els distribuïdors i productors no l’envien, i triguen en les comandes. El motiu? L’especulació, esperant el moment en el qual els preus dels materials com a teixits de punt es disparin.

La pujada del preu de les energies

Per si no fos prou, la pujada de les energies també està llastrant dràsticament el sector. No sols en el model de producció, també en els transports. De fet, hi ha zones com el Regne Unit on tenen un conflicte gran amb els subministraments i amb l’arribada de camions. Encara que això és una cosa que, en general, també afecta a la resta d’Occident. I que, a més, encareix i molt el preu final del producte. El que danya precisament el model de fast fashion.

Previsió de futur i possibles solucions

La majoria de productors i marques han acceptat la idea que tindran, sí o sí, que pujar els preus. Tanmateix, això també ha afavorit un canvi en el sistema tèxtil. Models com el slow fashion o els teixits sostenibles estan començant a guanyar adeptes. I és que un altre canvi radical en el sector és la conscienciació que estan experimentant molts consumidors.

I és que estan deixant de comprar cada temporada per a buscar peces que durin més temps, que tinguin una producció més ecològica i sostenible, i que provinguin de produccions locals o més pròximes.

En definitiva, si de per si mateix el sector tèxtil sempre es troba en constant canvi i moviment, aquest s’ha vist accelerat amb la pandèmia mundial. Per això, tot apunta al fet que el sector sofrirà un canvi de paradigma. Alguna cosa que pot ser beneficiós i perjudicial a parts iguals.